Visu-Lok Tool Kits

Item #: WEB 4000 
WEB 4000
Visu-Lok® Ratchet Hand Tool Kit: 4000KIT
HW300 Ratchet Hand Tool, Fastener Drivers (-5, -6, -8, -10 & -12), Flush Nose (-5, -6, -8, -10 & -12), Protruding Nose (-5, -
6, -8, -10 & -12), Millable Nose (-5, -6 & -8), Reduced Flush Nose (-5, -6, -8, -10 & -12), Visu-Lok® Grip Gauge & Tool Box

Visu-Lok® Right Angle Torque Responsive Kit: 4070KIT
7440M Complete Driver Assembly, Fastener Drivers (-5, -6 & -8), Flush Nose (-5, -6 & -8), Protruding Nose (-5, -6 & -8),
Millable Nose (-5, -6 & -8), Reduced Flush Nose (-5, -6 & -8), Visu-Lok® Grip Gauge & Tool Box

Visu-Lok® Pistol Grip Master Torque Driver Kit: 4090KIT
S540MTD Pneumatic Motor, PT Nose (flush & protruding), Flush Nose (-5, -6, -8 & -10), Protruding Nose (-5, -6 & -8), Millable
Nose (-5, -6, -8 & -10), Visu-Lok® Grip Gauge & Tool Box

Visu-Lok® Flush & Protruding Ratchet Hand Tool Kit: VLHK-101
HW300 Ratchet Hand Tool, HW100 & HW400 Close Quarter Tools, Fastener Drivers (-5, -6, -8 & -10), Flush Nose (-5, -6, -
8 & -10), Protruding Nose (-5, -6, -8 & -10), Close Quarter Flush Nose (-5, -6, -8 & -10), Close Quarter Protruding Nose
(-5, -6, -8 & -10), Close Quarter Millable Nose (-5, -6, -8 & - 10) & Visu-Lok® Grip Gauge

Visu-Lok Flush & Protruding Ratchet Hand Tool Kit: VLHK-102
HW300 Ratchet Hand Tool, Fastener Drivers (-5, -6 & -8), Flush Nose (-5, -6 & -8), Protruding Nose (-5, -6 & -8) & Visu-
Lok® Grip Gauge 
SKU Number DESCRIPTION Price Quantity Add to Cart
4000KIT Complete 26 PC Kit
2783.85
EACH
4070KIT Complete 18 PC Kit
6857.49
EACH
4090KIT Complete 16 PC Kit
4951.82
EACH
VLHK-101 Complete 28 PC Kit
3575.66
EACH
VLHK-102 Complete 11 PC Kit
1126.31
EACH